Odpowiedzialna Turystyka

 

 

ODPOWIEDZIALNA TURYSTYKA WEDŁUG POLANKA TRAVEL
Odpowiedzialna / zrównoważona turystyka

 

 

 • Polanka Travel czynnie wspiera odpowiedzialną turystykę, znaną również pod nazwą zrównoważonej turystyki, dzięki której kraje takie jak np. Sri Lanka staną się miejscem lepszym, nie tylko dla turystów, ale również przede wszystkim dla ludzi go zamieszkujących, a także dla ekonomii kraju.  
 • Misją Polanka Travel jest zbliżenie naszych klientów do mieszkańców Sri Lanki, ich tradycji, zwyczajów i wierzeń. Nasze biuro podróży daje obszerne możliwości doświadczenia “prawdziwej Sri Lanki”, nie tylko okiem turysty, ale poprzez własne przeżycia i wrażenia wyniesione z podróży. Dla naszego biura niezwykle ważne jest również środowisko, oraz zrównoważony rozwój kraju. Naszym celem, jest osiągnięcie zdrowej równowagi pomiędzy środowiskiem, lokalnymi ludźmi oraz turystami. 
 • Z dumą zapewniamy, iż hotele, które znajdują się w naszej ofercie, przyczyniają się do ochrony środowiska, wspierając przy tym zrównoważoną turystykę: od recyklingu, poprzez plantacje własnych owoców i warzyw, aż po używanie paneli słonecznych. 
 • Nagłaśniamy  wśród naszych klientów świadomość ekologiczną, w trosce o ochronę środowiska w odwiedzanych miejscach. Szczegółowe informacje są przekazywane klientom kilka tygodni przed podróżą. Doradzamy oraz instruujemy jak można wziąć udział w lokalnych projektach ochrony środowiska.  
 • Jako strażnicy odpowiedzialnej turystyki zachęcamy naszych klientów do kupowania pamiątek nie w sklepach hotelowych czy centrach handlowych, a od lokalnych artystów. Inną zaletą kupowania pamiątek od tubylców, jest unikalność przedmiotów oraz fakt, że bardzo często są one wyrabiane ręcznie. W dzisiejszych czasach wiele hoteli oraz centrów handlowych sprowadza pamiątki z innych krajów, więc warto jest zweryfikować miejsce pochodzenia kupowanych przedmiotów.  
 • Bardzo ważnym tematem związanym ze zrównoważoną turystyką jest sławna Cejlońska herbata oraz przyprawy, które w tak wielkiej skali uprawiane są na Sri Lance. Turyści kupują te produktu, a następnie przewożą do kraju, gdzie podarowują je jako prezenty, oraz sami używają ich i kosztują. Polanka Travel informuje oraz doradza naszym klientom gdzie najpewniej kupować tego typu produkty. Szczególnie polecamy plantacje herbaty i przypraw, które posiadają certyfikat ‘Fair Trade’, czyli uczciwego handlu. Tego typu handel jest bardzo ważny w rozwijających się krajach, gdyż często prawa pracownika są bezkarnie łamane a wynagrodzenie przerażająco niskie. Firmy posiadające ten certyfikat zapewniają dobre warunki pracy dla swoich pracowników oraz uczciwe wynagrodzenie. Polanka Travel wskaże Państwu miejsca, gdzie można zakupić produkty Fair Trade.  
 • Będąc turystą na Sri Lance zalecamy wspomaganie lokalnej ekonomii poprzez spożywanie regionalnych produktów. Jednym z nich jest na przykład król kokosów, a właściwie sok z tego kokosa. Podróżując po Sri Lance natkniecie się Państwo na wiele przydrożnych stoisk, w których można zakupić ten wyśmienity owoc. Sok z tego kokosa jest zawsze chłodny i orzeźwiający, jest to zatem idealny napój na upalne dni. Inną zaletą króla kokosów są jego wartości odżywcze. Nawet taki mały zakup, może być czasem ogromnym wsparciem dla lokalnych mieszkańców. Takie przydrożne stoiska są bardzo często źródłem jedynego dochodu dla całej rodziny.  
 • Polanka Travel zaleca dla swoich klientów, aby spożywali co najmniej jeden posiłek dziennie poza hotelem, w którym są zakwaterowani. Nie jesteśmy przychylni opcji all inclusive, ponieważ posiłki w hotelach nie są tak unikalne jak te zakupione w lokalnych restauracjach. Zachęcanie naszych klientów do spożywania posiłków poza hotelem przynosi korzyści dla niewielkich firm oraz podróżników. Lokalne firmy osiągają dochód ze swoich usług, a klienci Polanka Travel zyskają na niezapomnianych i unikalnych doświadczeniach.

“Food is our common ground, a universal experience.” James Beard (1903-1985). 

 

 • Przed podróżami informujemy naszych klientów o lokalnych tradycjach, kulturze oraz wierzeniach religijnych mieszkańców odwiedzanych miejsc, a co za tym idzie, instruujemy jak należy się zachowywać, oraz co ubrać, aby nie urazić ich kultury, oraz by na czas wyjazdu stać się członkiem tego kręgu kulturowego.
 • Każde wakacje organizowane przez Polanka Travel oferują opcje zatrzymania się u lokalnej rodziny. Spędzając czas z tubylcami, uczymy się ich tradycji i kultury, przez co jeszcze lepiej poznajemy dany kraj.  Zachęcamy również do wspólnych działań, takich jak wspólne gotowanie lub łowienie ryb.   
 • Nasze biuro udziela szkoleń dla pracowników, dotyczących miejsc do których zabieramy turystów podróżujących z Polanka Travel. Jako firma promująca odpowiedzialną turystykę zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest znajomość promowanych przez nas miejsc. Nasi przewodnicy znają zagrożone gatunki zwierząt oraz roślin w danych miejscach, oraz wiedza o unikalnych cechach tych miejsc. Przekazując te informacje dla turystów, rozszerzamy również ich świadomość ekologiczną.  
 • Odwiedzanie Parków Narodowych oraz rezerwatów przyrody jest popularne pośród podróżników odwiedzających Sri Lankę. Szczegółowo instruujemy naszych przewodników, a także klientów Polanka Travel jak zminimalizować negatywny wpływ na środowisko oraz nie zakłócać naturalnego rytmu przyrody. Przeznaczamy 50zł od każdego uczestnika wycieczki na dotacje dla zaufanych organizacji ochrony środowiska na Sri Lance oraz Malediwach. Posiadamy listę organizacji, z której nasi klienci sami mogą wybrać, na co chcą przeznaczyć donację. 

 

 

 

Polanka Travel to biuro podróży, które przestrzega zasad Odpowiedzialnej Turystyki, która ma na celu zwiększenie pozytywnych, a zredukowanie negatywnych wpływów turystyki na dany obszar czy społeczność lokalną. Wspólnie możemy wpłynąć na korzystny rozwój odwiedzanych miejsc. Dołącz do grona odpowiedzialnych podróży z biurem podróży Polanka Travel.

 

 

 ZASADY ODPOWIEDZIALNEJ TURYSTYKI
 
Jednym z ważniejszych dokumentów traktujących o podstawach i zasadach odpowiedzialnej turystyki jest Deklaracja z Kapsztadu. Dokument ten powstał podczas konferencji zorganizowanej w 2002 roku przez Partnerstwo na rzecz Odpowiedzialnej Turystyki oraz Western Cape Tourism, jako wydarzenie poprzedzające Światowy Szczyt na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych grup interesu branży turystycznej z całego świata, w tym biura podróży, przedsiębiorcy z branży turystycznej, parki narodowe, przedstawiciele rządów, specjaliści w dziedzinie turystyki, organizacje pozarządowe, grupy hotelarzy i wiele innych. Poniżej skrót głównych kwestii poruszonych w Deklaracji.

 

 

Zgodnie z Deklaracją, Odpowiedzialna Turystyka:

 

 • minimalizuje negatywne wpływy w sferze ekonomicznej, środowiskowej i społecznej
 • generuje większe korzyści ekonomiczne dla społeczności lokalnych oraz wspiera dobrobyt społeczności przyjmujących
 • poprawia warunki pracy oraz dostęp do branży turystycznej
 • angażuje lokalnych mieszkańców w podejmowanie decyzji, które będą miały wpływ na ich życie i możliwości życiowe
 • wspiera zachowanie dziedzictwa w sferze przyrody i kultury, przez co przyczynia się do zachowania różnorodności na świata
 • dostarcza turystom ciekawsze, przyjemniejsze doświadczenia dzięki bliższym i bardziej znaczącym kontaktom z lokalnymi mieszkańcami, oraz zwiększa zrozumienie turystów na temat lokalnej kultury, społeczeństwa i środowiska naturalnego
 • zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością
 • jest wrażliwa kulturowo, rodzi szacunek pomiędzy turystami i społecznościami przyjmującymi, buduje lokalną dumę
 • Sygnatariusze Deklaracji wzywają wszystkie strony zaangażowane w organizację turystyki do wypracowania jednorodnych praktyk na rzecz rozwoju turystyki odpowiedzialnej. Zasady działania zgrupowano wokół trzech sfer: ekonomicznej, społecznej i środowiskowej.

 

 

Odpowiedzialność Ekonomiczna


 

 • Przed podjęciem działań na rzecz rozwoju turystyki, należy możliwe wpływy ekonomiczne oraz wybrać te formy rozwoju, które będą niosły za sobą korzyści dla społeczności lokalnej a jednocześnie ograniczą negatywne wpływy na lokalne źródła utrzymania (na przykład ograniczenie dostępu do zasobów naturalnych), mając na uwadze, że turystyka nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem prowadzącym do ekonomicznego rozwoju danej społeczności.
 • Zwiększenie ekonomicznych korzyści powinno odbywać się przy zapewnieniu, że lokalne społeczności są w ten proces zaangażowane i faktycznie te korzyści do nich trafiają. Gdziekolwiek to możliwe, turystyka powinna być wykorzystywana do redukowania biedy poprzez wdrażanie strategii pro-poor.
 • Rozwijane powinny być produkty wysokiej jakości, które będą odzwierciedlać, uzupełniać i podkreślać wartości danego obszaru 
 • Należy promować turystykę w sposób odzwierciedlający przyrodniczą, kulturową i społeczną integralność danego miejsca, oraz zachęcając do uprawienia odpowiednich form turystyki
 • Należy przyjąć sprawiedliwie praktyki biznesowe, odpowiedni poziom wynagrodzeń, sprawiedliwe opłaty oraz budować takie partnerstwa, w których dzielone i minimalizowane jest ryzyko, a także prowadzić zatrudnienie zgodnie z międzynarodowymi standardami pracy. 
 • Trzeba dostarczać odpowiedniego i wystarczającego wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, aby zapewnić, że wszystkie firmy z branży turystycznej dobrze i długotrwale prosperują.

 

Odpowiedzialność Społeczna

 

 • Należy angażować społeczność lokalną w planowanie i podejmowanie decyzji oraz działać tak, aby aktywny udział społeczności lokalnej był w pełni możliwy.
 • Ocena wpływów w sferze społecznej powinna być rozpatrywana na każdym etapie funkcjonowania projektów turystycznych, zaczynając od ich planowania, tak aby zwiększyć wpływy pozytywne a zredukować negatywne. 
 • Należy działać tak, aby turystyka była integrującym doświadczeniem społecznym, oraz aby zapewnić dostęp do niej dla wszystkich, w szczególności zagrożonych i pokrzywdzonych społeczności i osób.
 • Turystyka powinna walczyć z seksualnym wykorzystywaniem ludzi, szczególnie dzieci.
 • Działania turystyczne muszą być wrażliwe na lokalną kulturę, tak, aby utrzymać i podkreślić różnorodność społeczną i kulturową. 
 • Należy tak zarządzać turystyką, aby wspierała ona i przyczyniała się ona do poprawy zdrowia i edukacji.


Odpowiedzialność Środowiskowa

 

 • Ocena wpływów w sferze środowiskowej powinna być rozpatrywana na każdym etapie funkcjonowania projektów turystycznych, zaczynając od ich planowania, tak aby zwiększyć wpływy pozytywne a zredukować negatywne.
 • Wykorzystanie zasobów powinno być odpowiedzialne, dążące do redukcji odpadów i ograniczenia nadmiernej konsumpcji.
 • Należy zarządzać różnorodnością środowiska naturalnego w sposób zrównoważony, a tak gdzie to niezbędne – działać na rzecz jej przywrócenia; należy także zwrócić uwagę na formy i wielkość turystyki, którą środowisko naturalne może przyjąć bez szkody dla siebie oraz szanować istniejące ekosystemy i obszary chronione.
 • Należy promować edukację i budowanie świadomości wokół zrównoważonego rozwoju wśród wszystkich zainteresowanych stron.
 • Trzeba zwiększać możliwości wszystkich zainteresowanych stron i zapewnić, że korzystają oni z najlepszych praktyk, a w tym celu konsultują się z ekspertami z dziedziny środowiska naturalnego i ochrony przyrody.

 

JAK BYĆ ODPOWIEDZIALNYM TURYSTĄ?
 
Odpowiedzialny turysta powinien być w pełni poinformowany na temat miejsca, do którego się wybiera, tak aby miał możliwość dostosować się do jego społecznych, kulturowych i środowiskowych różnic. Edukacja na temat tych aspektów jest tym istotniejsza, że turystów bardzo często przyciąga „inność” obiektu, tudzież regionu, do którego się wybierają, a na który składać się może ekosystem, bogactwo archeologiczne, klimat, egzotyka fauny i flory, bądź kultura całkiem odmienna od naszej. Dzięki szerzeniu wiedzy, budowaniu świadomości na temat różnorodności kulturowej i ekologicznej, oraz kontrolowanemu zwiedzaniu, środowisko naturalne będące największą turystyczną atrakcją, może być chronione, pielęgnowane i zachowane dla przyszłych pokoleń.

 

Kilka podstawowych wskazówek na temat tego, jak być odpowiedzialnym turystą:


 
Przed Podróżą:

 

 1. Dowiedz się jak najwięcej na temat miejsca, do którego się wybierasz. Im więcej będziesz wiedział, tym pełniej będziesz mógł poznać je, gdy już tam dotrzesz. Poczytaj o historii, kulturze i obyczajach tego miejsca, a także o zamieszkującej je społeczności i znajdującej się wokół przyrodzie. Pomocne będą wszelkie publikacje zawierające wskazówki dotyczące zwiedzania danego obiektu lub regionu. Informacje turystyczne na temat danego miejsca znaleźć można znaleźć na ich oficjalnych stronach internetowych danego obiektu, stronach urzędów miast/ gmin, stronach internetowych organizacji pozarządowych (np. UNESCO), w różnych przewodnikach turystycznych i w wielu innych miejscach. Ważne, żeby źródło z którego korzystasz, było wiarygodne i dostarczało aktualnych informacji.
 2. Naucz się kilku słów lub wyrażeń w lokalnym języku. Pozwoli Ci to na interakcje z lokalną społecznością, która to wie najwięcej na temat miejsca, które zwiedzasz. Ludzie doceniają tego typu wysiłki i Twoje zainteresowanie ich kulturą. Słowa takie jak „dzień dobry”, „proszę” czy „dziękuję” na pewno się przydadzą.
 3. Zapakuj się kompaktowo. Wiadomo, że dobrze by było brać ze sobą w podróż wszystkie potencjalnie potrzebne przedmioty, ale jako odpowiedzialny turysta dobrze przemyśl listę rzeczy i weź ze sobą tylko te niezbędne. Branie ze sobą pasty do zębów w papierowym opakowaniu czy wielkiego żelu pod prysznic kiedy jedziesz tylko na kilka dni, z jednej strony zajmie niepotrzebne miejsce w walizce, a po drugie, przyczyni się do wytworzenia nadmiaru śmieci w miejscu, które odwiedzasz. 
 4. Świadomie wybierz swoje zakwaterowanie. Poszukaj hoteli, które funkcjonują zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (np. są odpowiedzialne społecznie, posiadają zasady działania zgodnie z ochroną środowiska, politykę dotyczącą zatrudniania lokalnej społeczności, itp.). Tego typu hoteli jest więcej niż myślisz, i to hoteli odpowiadających różnym potrzebom (od niskobudżetowych po luksusowe). Aby znaleźć odpowiedni dla siebie, korzystaj z agencji turystycznych, które agregują wyłącznie „zielone” obiekty noclegowe.
 5. Rozsądnie wybieraj środki transportu. Pamiętaj, że przemieszczanie się samolotami czy samochodami wywiera negatywny wpływ na środowisko naturalne. Kiedy to tylko możliwe, staraj się minimalizować zanieczyszczenie i negatywny wpływ na środowisko naturalne i poziom emisji dwutlenku węgla poprzez korzystanie z alternatywnych form transportu. Wycieczki rowerowe będą nie tylko przyjazne dla środowiska, ale również ciekawym doświadczeniem dla każdego turysty.

 
 
W Trakcie Podróży:

 
Zaangażuj się w lokalną kulturę. Będąc w danym regionie, żyj i zachowuj się jak jego mieszkańcy. Jedną z unikalnych wartości podróżowania, jest okazja do poznania nowej kultury i spojrzenia na świat z innej perspektywy. Pamiętaj, że jedzenie lokalnych potraw, robienie zakupów w lokalnych sklepach i uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach to również sposób na odkrywanie kultury i obyczajów danego miejsca.
 

 1. Kupuj lokalne produkty I korzystaj z lokalnych usług. Stawiając na firmy, biura podróży, przewodników czy rzemieślników należące do przedstawicieli danej społeczności, gwarantuje nie tylko bardzo wartościowe turystyczne doświadczenie, ale także to, że Twoje pieniądze na pewno trafią do danej społeczności, dzięki czemu przyczynisz się do jej rozwoju. Przed kupnem jakichkolwiek dóbr, zapytaj o ich pochodzenie. Unikaj kupowania produktów wytworzonych z zagrożonych zasobów naturalnych oraz zgłaszaj lokalnym władzom lub odpowiednim organizacjom pozarządowym przypadki, kiedy produkt pochodzi od kłusowników czy został sprowadzony niezgodnie z prawem.
 2. Powstrzymaj się od agresywnych negocjacji. Jeśli nie jesteś pewien ile wart jest produkt, który chcesz kupić, zapytaj o poradę np. w hotelu. Pamiętaj, że robione bezpośrednio zakupy wpływają na źródło utrzymania sprzedawców, więc za każdym razem zastanów się, czy naprawdę zależy Ci na oszczędzeniu kolejnej złotówki, czy może wolisz przekazać ją w ręce lokalnej społeczności.
 3. Korzystaj z usług lokalnych przewodników, którzy wiedzą najwięcej na temat miejsca, które odwiedzasz. Zapytaj lokalnych hotelarzy i biura podróży o rekomendacje.
 4. Atrakcyjne turystycznie obiekty są atrakcyjne ze względu na swoja unikalną przyrodę lub kulturę. Przestrzegaj zasad przebywania na danym terenie, chodź wyłącznie po wyznaczonych szlakach. Staraj się zostawiać jak najmniejszy ślad swojej obecności, tak aby z dobrodziejstwa miejsca, które odwiedzasz, mogły korzystać również kolejne pokolenia.
 5. Szanuj środowisko naturalne. Minimalizuj zużycie wszelkiego rodzaju produktów, wykorzystuj je ponownie, oddawaj do recyklingu. Nawet jeśli jesteś w danym miejscu zaledwie na chwilę i płacisz rachunków za utylizację śmieci, bądź odpowiedzialny za te, wytwarzane przez Ciebie, ograniczaj zużycie wody i energii i szanuj wszelkie zasoby przeznaczone do ogólnego wykorzystania. Zostaw miejsce, do którego przyjechałeś w stanie, w jakim je zastałeś.

 
 
Po Podróży:

 

 1. Podziel się z innymi swoim doświadczeniem i wskazówkami dotyczącymi podróżowania. Poza opowiadaniem rodzinie i znajomym o swoich najciekawszych wspomnieniach, dodaj też kilka słów na temat pozytywnego wpływu ma lokalną społeczność i środowisko naturalne, jaki może mieć każdy turysta. 
 2. Dziel się zdjęciami, bowiem mogą one zastąpić tysiące słów.
 3. Podróż to tylko początek doświadczenia. Po powrocie do domu, postaraj się dowiedzieć więcej i zaangażować w rozwiązywanie problemów, na które zwróciłeś uwagę podróżując. Poszerzaj swoją wiedzę i dziel się swoim zapałem z innymi.
 4. Odpłać lokalnej społeczności za niezapomniane wrażenia. Zarekomenduj znajomym hotel, w którym się zatrzymałeś, podziel się swoją inspirującą podróżą na blogu zachęcając innych do odwiedzenia regionu, w którym byłeś czy też po prostu wesprzyj finansowo fundację, która dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego w danym miejscu.
 5. Prawdopodobnie największym problemem we wdrażaniu zasad zrównoważonej turystyki jest przypadkowość i spontaniczność podejmowanych działań. Stoi więc przed nami wyzwanie, aby przejść od podejścia ad hoc, do takiego, które zapewni długoterminowe, integralne i wspólnie zaplanowane działania wszystkich grup interesu oraz który przyczyni się do powszechnego wdrożenia nowych zasad zarządzania turystyką we wszystkich jej obszarach i na wszystkich poziomach. Przyszłość turystyki nie zmieni się także bez szeroko zakrojonej edukacji i zwiększenia świadomości ludzi na temat zasad zrównoważonego rozwoju.
 6. Niestety rozwój przemysłu turystycznego ma często negatywne skutki dla przyrody i lokalnych społeczności, a więc dla tych walorów, które w największym stopniu przyciągają turystów w dane miejsce. Problemy nękające turystyczne rejony można wymieniać bez końca: rosnący ruch drogowy, tłok w lokalach i na popularnych szlakach, oblężenie dostępnych atrakcji, dewastacja krajobrazu przez chaotyczną zabudowę i źle rozplanowaną infrastrukturę, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, kurczenie się cennych przyrodniczo obszarów, zmiany klimatu, niepożądane zmiany społeczne takie jak prostytucja czy żebractwo. Do tego często mamy do czynienia z niską kulturą turystyczną samych podróżujących. Wszystko to sprawia, że turystyka może zagrażać podstawom swojej egzystencji.
 7. Dlatego trzeba dążyć do zrównoważonego rozwoju przemysłu turystycznego – czyli takiego rozwoju, dzięki któremu będziemy mogli zaspokoić swoje potrzeby podróżowania, nie pozbawiając tej możliwości innych osób ani przyszłych pokoleń. Aby to osiągnąć, konieczne są działania na rzecz zachowania zasobów przyrodniczych oraz wspierania lokalnych społeczności, zarówno ich gospodarki jak i kultury.
 8. Kto powinien o to wszystko zadbać? Aby realizować powyższe wartości potrzebny jest udział wszystkich zainteresowanych, czyli przedsiębiorców z branży turystycznej, władz wszystkich szczebli, lokalnych społeczności, a także samych turystów. Podróżując mamy więc do spełniania swoją rolę – być odpowiedzialnymi turystami.

 

 


 

 Sri Lanka Trvael  Facebook Twitter WordPress Google+