Dokumenty

 

Wymagania, które należy spełnić i dokumenty, które należy dostarczyć, aby zawrzeć związek małżeński na Sri Lance

 

  • Oryginał i kopia aktu urodzenia z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski
  • Zaświadczenie o stanie cywilnym z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski (w przypadku rozwodnika/rozwódki, wymagany jest akt rozwodu z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski, a wdowa lub wdowiec muszą dostarczyć przetłumaczony akt zgonu współmałżonka)
  • Kopie paszportów oraz oryginały do wglądu
  • Wymagane jest, aby para była na miejscu przynajmniej 5 dni roboczych przed ślubem
  • Kopie wszystkich dokumentów należy dostarczyć na minimum 30 dni przed datą ślubu
  • Oboje małżonkowie muszą mieć ukończone 18 lat
  • Organizowane przez nas ceremonie mają charakter świecki, są ślubami cywilnymi
  • Dokumenty zawarcia związku małżeńskiego na Sri Lance są uznawane w Polsce
  • Po powrocie należy je dostarczyć do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego
  • Ceremonie ślubne nie są organizowane w soboty, niedziele i święta państwowe
 Sri Lanka Trvael  Facebook Twitter WordPress Google+